Med venlig hilsen

Karen Hald vært og friluftsvejler

Forhaven er altid åben

Velkommen i Koppes Mølle.